Föreläsaren

Föreläsningsteman

Hållbarhet, klimat och miljöfrågor – Varför då?

Klimatet, Miljö, hållbarhet och sårbara områden – det kommer att handla om Klimateffekter, polara områden som sårbara, djurens situation, forskningen på polara områden

 I denna del berör Cecilia även företagens ansvar och det faktum att företagen går steget före politikerna. Hon reder ut begreppen kring hållbarhet, strategier, visioner och kommer in på förordningar som gjort och driver utvecklingen framåt. Hon berör Sveriges miljömål, FN´s 17 hållbarhetsmål, historien från ISO till Rapportering.

Här bygger Cecilia ihop de delar som ni anser att ni behöver i ert företag eller organisation. Delar av denna föreläsning berör även integration. Denna del och arbete finns i Hållbarhetsprogrammet Hållbart Ledareskap som ges av Mellansvenska Handelskamaren, 

Till detta finns workshopsarbete kring attityder, företagskultur, integration, jämställdhet och miljöarbete. Med kvalitetsstarka system, program och verktyg blir arbetet konstruktivt och givande för arbetsgruppen.

 

Internationell handel, tull och infrastruktur.

 

De senaste fyra åren arbetat som expert inom Internationell handel, tullfrågor, infrastruktur och logistik. Jag har en förmåga att använda min kunskap och expertis och bygga den till något inspirerande och kul och lättillgänglig information. Dagens globala trender är omfattande och till viss del oförutsägbara vilket ger oss stor möjlighet att göra inspirerade föreläsningar kring världen runt om oss med fokus på internationell handel eller infrastruktur.

 

Mina föreläsningar i detta område kan vara ren inspiration, ren kunskapsmässig och i workshopsform. Nedan en intervju omgång kring ämnet i fråga.

Ledarskap, organisations-förändringar och arbetsglädje -  på vems villkor? Och vad är det nya normala?

Drivkraft och arbetsglädje, förändringsarbete i organisationer, vi är varandras arbetsmiljö, Ledarskap från ett medarbetarperspektiv, Manligt och kvinnligt ledarskap, kulturer – integration, företagskulturer, Ledarskap i utsatta områden

Att vara ledare är krävande. Att vara medarbetare är krävande. Detta föredrag visar hur ledarskap och medarbetarskap kan se ut i utsatta områden, allt som oftast är det hierarkiskt. Cecilia talar även om skillnaden mellan att arbeta under manligt eller kvinnligt ledarskap. Hur man som arbetare kan ställa krav och vara utmanade för en ledare. Hela föredraget bygger på erfarenheter från Sydpolsbasen Amundsen-Scott och det arbete Cecilia gjorde där i fyra månader boende i tält, men också genom sina år ombord på skepp i polara områden, rent traditionellt arbete från riksdagen eller privat organisation. Cecilia använder också sina barn och det liv som de gjort med flytt till Island, muslimsk Syrisk familj, arbete i försvaret bl.a. Hennes föredrag bjuder på ett annorlunda perspektiv från extrema miljöer och hur dessa påverkar och tydliggör ledarskap och sociala mönster, inte minst de mellan kvinnor och män men även mellan kulturer. En av de viktigaste utgångspunkterna som hon arbetar efter är ”Vi är varandras arbetsmiljö” och allas lika värde – och det kan vara utmanade ibland. Cecilias senaste föreläsning "Det nya normala" bryter de flesta normer och provocerar. Det ger åhöraren en viktig bild av samhällets utmaningar med migration, klimatfrågor och jämställdhet. Till detta finns workshopsarbete kring attityder, företagskultur, integration, jämställdhet och miljöarbete. Med kvalitetsstarka system, program och verktyg blir arbetet konstruktivt och givande för arbetsgruppen.

Turism och destinationsutveckling – för vem då?

Att sälja det som inte finns, att sälja en upplevelse, Destinationsutveckling, Hållbara upplevelser och produktutveckling inom besöksnäringen.

Att arbeta inom turismnäringen kan vara det svåraste jobb som finns. En upplevelse sker här och nu, kan inte göras om. Produktion och konsumtion av upplevelsen sker samtidigt och alltid individuell. Men det finns några styrmedel för att säkerställa en upplevelse, för att styra kundens beteende.

Cecilia tar dig med på en resa där du blir gästens guide, gästens glasögon och den som avgör hur gästen ska uppleva.

 

Till denna del finns även workshopsarbete för produktutveckling inom besöksnäringen och upplevelser samt affärsutveckling och kvalitetsarbete för turism, storytelling och värdskap. Min bakgrund som ägare till tourquality, utbildad i både Swedish Welcome och Kurbits affärsutveckling gör att jag har många kvalitetssystem att tillgå.

Föreläsningar i närtid

 

Polismyndigheten i Stockholm. Fem föreläsningar för medarbetardagar.

Sept 2018- oktober 2018, integration, ledarskap och jämställdhet,

Mars 2019 - Internationell handel, föreläsning.

Maj 2019 - workshopledning, Hållbarhet.

2019 - Hållbarehtsprogrammet Hållbart Ledarskap

2019 - Expeditionsföreslänsingar Juli-Augusti, Oktober-November

 

 

cecilia@ceciliahedmalmstrom.se

+46 72 229 35 00